Pompy ciepła klimatyzacje rekuperacja montaż
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Pompa ciepła z dofinansowaniem

Pompa ciepła z dofinansowaniem

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023! Ile wynosi dopłata do pompy ciepła?

Wzrost cen surowców kopalnych powoduję, że coraz częściej myślimy o zmianie źródła ogrzewania. Jednym z nich jest ekologiczna pompa ciepła, która w ostatnich latach zyskuje na popularności. Dodatkową motywacją do zmiany dofinansowania na zakup pompy. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami dotacji w 2023 r.
W ciągu ostatnich lat rynek pomp ciepła zanotował dynamiczny rozwój. W 2021 roku globalna sprzedaż tych urządzeń grzewczych wzrosła o prawie 15%, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej odnotowano wzrost na poziomie 35%. W pierwszej połowie tego roku niektóre kraje, w tym Polska, Włochy, Holandia i Austria, podwoiły swoją sprzedaż. W samym tylko naszym kraju sprzedaż wszystkich pomp ciepła wzrosła o 120% w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 - Starsze domy

 • Osoby, które chcą zakupić i zainstalować pompę ciepła w starszym domu, mają kilka opcji, aby uzyskać wsparcie finansowe, m.in.:
  programu rządu Czyste Powietrze, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • programu rządu Stop Smog, również wspierającego wymianę lub usuwanie źródeł ciepła oraz termomodernizację w domach jednorodzinnych;
 • ogólnokrajowego programu Ciepłe Mieszkania, który pomaga w wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych;
 • regionalnych dotacji na wymianę pieców na bardziej ekologiczne źródła, w tym również pompy ciepła, które są efektem uchwał antysmogowych.

Program Czyste Powietrze – najwyższe dopłaty do pompy ciepła w starym domu

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej sprzyja dynamicznemu rozwojowi rynku pomp ciepła. Jednym z programów, który działa od września 2018 roku, jest Czyste Powietrze, posiadający budżet wynoszący 103 mld zł i realizowany do 2029 roku.

 W ramach tego programu dostępne są dotacje na termomodernizację budynków oraz wymianę starych i nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła. W maju 2020 roku wprowadzone zmiany w programie Czyste Powietrze spowodowały wzrost zainteresowania ekologicznymi urządzeniami grzewczymi, dzięki łatwiejszemu ubieganiu się o dofinansowanie, skróceniu czasu rozpatrywania i uproszczeniu wniosków, zastąpieniu większości wymaganych dokumentów oświadczeniami oraz możliwości połączenia programu Czyste Powietrze z programami gminnymi, takimi jak Stop Smog i ulga termomodernizacyjna

Jednak prawdziwe ożywienie nastąpiło w roku 2022, gdy ogłoszono pakiet REPowerEU, który przewidywał szybkie odejście od stosowania paliw kopalnych w budynkach, oraz zwiększono wsparcie finansowe dla pomp ciepła. Już w styczniu 2022 roku pomp ciepła stanowiły tylko 28 procent ogólnej liczby wniosków dotyczących wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze", ale do października tego samego roku wzrosły do 63 procent.

zmiany w programie od 2023 roku - Czyste Powietrze 3.0

Do tej pory dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła wynosiły w:

 • podstawowym poziomie  do 30.000 zł;
 • podwyższonym poziomie  do 37.000 zł (47.000 zł przy dotacji z prefinansowaniem);
 • najwyższym poziomie  do 69.000 zł (79.000 zł przy dotacji z prefinansowaniem).

Mimo to, zarówno pułap dodatków, jak i progi dochodowe ulegną modyfikacji od nowego roku. W celu spełnienia oczekiwań przyszłych odbiorców, nowa zmodyfikowana wersja programu Czyste Powietrze zostanie uruchomiona 3 stycznia 2023 roku. Zastąpią ją nowe zasady, w tym m.in.

 • Podniesienie poziomów finansowania przy przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji, przyznawane jako bezzwrotne dotacje, w trzech różnych wysokościach: 66 000 zł, 99 000 zł oraz 135 000 zł.
 • Zwiększenie kwot dotacji dla poszczególnych usług i źródeł ciepła, szczególnie promując energooszczędne rozwiązania, takie jak pompy ciepła powietrzne i gruntowe.
 • Umożliwienie złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie, dzięki czemu beneficjenci, którzy już skorzystali z programu rządu na wymianę pieca, będą mogli złożyć kolejny wniosek dotyczący kompletnej lub częściowej termomodernizacji budynku.
 • Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych.
 • Można uzyskać kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę długu na inwestycje, które zostały rozpoczęte maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Bank zwiększy też ilość kredytów objętych gwarancją bankową i uprości zasady obsługi i rozliczeń.
 •  Od 1 lipca 2023 roku nie będzie możliwości finansowania kotłów na biomasę drzewną, których emisja stałych cząstek przekracza 20 mg/m3, po okresie przejściowym.

Wzrośnie również próg dochodowy, i tak przy:

 • Na podstawowym poziomie dofinansowania, próg dochodowy zostanie zwiększony z 100 000 zł do 135 000 zł. Natomiast na podwyższonym poziomie, próg dochodowy na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wzrośnie z 1 564 zł do 1 894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym z 2 189 zł do 2 651 zł. Maksymalna dotacja również wzrośnie z 47 000 zł do 99 000 zł.
 • Na najwyższym poziomie wsparcia, progi dochodowe wzrosną odpowiednio z 900 zł do 1 090 zł w gospodarstwach wieloosobowych i z 2 189 zł do 2 651 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Natomiast maksymalna wysokość dotacji zwiększy się z 79 000 zł do 135 000 zł.

Dodatkowo, w tym roku beneficjenci otrzymujący zwiększone lub najwyższe poziomy dofinansowania będą mogli aplikować na 50% dotacji w formie prefinansowania inwestycji, przed rozpoczęciem prac związanych z renowacją. W takim przypadku środki z dotacji trafią bezpośrednio do wykonawców prac:

 • pierwsza transza zostanie przelana na konto w ciągu 14 dni od podpisania umowy, a pozostała część będzie dostępna w ciągu 30 dni od ukończenia prac remontowych.
 • Jednocześnie, maksymalne dofinansowanie na pompę ciepła w Czystym Powietrzu to 50 900 PLN.
 

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Jednakże trzeba tu podkreślić, że przez długie lata nie istniał narodowy program dotacji, który wspierałby inwestycje w pompy ciepła w nowych budynkach, ponieważ 15 maja 2020 roku projekty w nowych budynkach zostały wyłączone z programu.
W kwietniu 2022 roku, NFOŚiGW wprowadził program priorytetowy o nazwie Moje Ciepło, który zapewnia dofinansowanie dla nowych jednorodzinnych budynków wyposażonych w pompy ciepła.

 Program z budżetem 600 000 000 zł będzie realizowany w latach 2022-2027 (podpisywanie umów będzie jednak możliwe do 31.12.2026 roku). Aby otrzymać dofinansowanie w ramach tego programu, konieczne jest:

 • Realizacja inwestycji w pompę ciepła musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a zwrot kosztów jest możliwy tylko po jej zakupie, montażu i uruchomieniu.
 •  Pompa ciepła, którą należy nabyć i zainstalować, powinna spełniać minimalne wymagania określone w Załączniku nr 1 do programu. Dodatkowo, budynek musi spełniać wymogi podwyższonego standardu energetycznego poprzez uzyskanie maksymalnego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W. Od 2023 roku wartość ta nie powinna przekraczać 55 kWh/(m2 × rok).
 • Pompa ciepła, która zostanie zakupiona, musi być wyprodukowana maksymalnie 24 miesięcy przed jej montażem. Ponadto, wymogiem będzie jej współpraca z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym o maksymalnej temp. zasilania wody grzewczej wynoszącej 35 stopni (co spełnia ogrzewanie płaszczyznowe, w tym ogrzewanie podłogowe).
 

pompy ciepła - Mój Prąd 5.0

Kontynuacja programu Mój Prąd, który zwiększył popularność fotowoltaiki w Polsce, zostanie wdrożona w 2023 roku pod nazwą Mój Prąd 5.0. Wersja ta bardziej spełnia potrzeby inwestorów OZE i pozwala na ubieganie się o dofinansowanie dla pomp ciepła. Wnioski są przyjmowane w ciągłym trybie, a maksymalna wartość dotacji wynosi 58 000 zł, w tym dopłaty do pomp ciepła uzależnione są od ich rodzaju. Program ruszył 22 kwietnia 2023 roku.

 • do 4.400 zł w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze;
 • do 12.600 zł – dla pompy ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności;
 • do 19.400 zł – jeśli inwestor zdecyduje się na pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej efektywności;
 • do 28.500 zł – w przypadku gruntowej pompy ciepła.

Dotacje na pompy ciepła – w jakiej formie?

Wsparcie finansowe na instalacje pomp ciepła zostało ustanowione podczas modyfikacji Prawa Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 2010 r. Jednakże, wysokość i forma tego wsparcia są zależne od regionu i programów, które są dostępne w danym miejscu (przepisy nie precyzują szczegółów). Wsparcie finansowe jest oferowane przez programy zarówno rządowe, jak i regionalne i może być udzielone w różnych formach.

 • Można wybrać preferencyjną pożyczkę z opcją umorzenia kapitału, której dostępność jest jednym z korzyści programów takich jak Energia Plus, Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjenci programów Moje Ciepło lub Czyste Powietrze mogą skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania na pompę ciepła.

Miejsca pozyskania dofinansowanie na pompę ciepła?

Mało kto wie, że w różnych województwach obowiązują odmienne terminy wymiany pozaklasowych kotłów na węgiel, a nieprzestrzeganie uchwał antysmogowych może skutkować grzywną, nawet do 5 000 zł.

 Ponadto brakuje kampanii informacyjnych dotyczących uzyskania finansowania na modernizację systemu ogrzewania, w tym na instalację przyjaznej dla środowiska pompy ciepła. Gdzie można znaleźć informacje na temat finansowania termomodernizacyjnych projektów? Jednym z dostępnych źródeł może być zakup i montaż pompy ciepła w roku 2023.

Takie usługi świadczą firmy i instytucje, takie jak:

 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW);
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;
 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego);
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
 • samorządy gminne i powiatowe;
 • Wyszukiwarka EkoDotacji, stworzona przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu i ułatwiającą dostęp do informacji o tym, w jaki sposób można
 • finansować inwestycje ekologiczne;
 • firmy zajmujące się montażem pomp ciepła, które pomagają swoim klientom w uzyskaniu dodatku do pompy ciepła.

Przejdź do strony głównej

Hity sprzedaży

Promocje

Usługa montażu hydraulicznego pompy ciepła zgodnie z schematem - Pompa split CWU oraz CO z buforem na zasilaniu

Usługa montażu hydraulicznego pompy ciepła zgodnie z schematem - Pompa split CWU oraz CO z buforem na zasilaniu

6 273,00 zł brutto5 100,00 zł netto
Najniższa cena produktu 6 150,00 zł z dnia 24-05-2024
 • Dostępność: Dostępność - 3 dni

Montaż obejmuje następujące elementy:

 • zasobnik c.w.u
 • bufor
 • zawór dzielący 
 • grupa bezpieczeństwa c.w.u 
 • grupa bezpieczeństwa c.o (w razie potrzeby) 
 • filtr magnetyczny (w razie potrzeby) 
 • reduktor ciśnienia wody (jeśli nie ma w układzie)
 • pompa cyrkulacyjna c.o. 
 • pompa cyrkulacyjna c.w.u. 
 • zawór zwrotny
 • zawory odcinające c.o. 
 • zawory odcinające c.w.u.  
 • orurowanie 

Cena obejmuje sam montaż. Nie zawiera wymienionych elementów systemu.

dodaj do schowka
szt. Zamów
REFLEX TYP DE naczynie przeponowe c.w.u 18 L niebieskie 10 bar

REFLEX TYP DE naczynie przeponowe c.w.u 18 L niebieskie 10 bar

322,15 zł brutto261,91 zł netto
Najniższa cena produktu 315,83 zł z dnia 24-05-2024
 • Producent: REFLEX
 • Dostępność: Dostępny
Główne cechy:

- do instalacji, które nie odpowiadają wymogom normy DIN 1988, np. do instalacji przeciwpożarowych, wody użytkowej i ogrzewania podłogowego
- bez armatury przepływowej, odcinającej i opróżniającej
- części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
dodaj do schowka
szt. Zamów
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu